Úvodinfo@stavokakosice.cz
 O firmě    Referenční stavby    Technika a vybavení    Kontakty  
Sídlo firmy >>

Filozofie společnosti

 • být významnou společností v regionu
 • být profesionálně vyspělou stavební firmou, stavby realizovat dle nejnovějších poznatků stavební technologie a nejnovějších způsobů řízení
 • být solidním podnikatelským subjektem, vytvořit naprostou jistotu a důvěru potencionálních zákazníků
 • být kapacitně schopnou realizovat i náročnější stavební zakázky i v extrémně krátkých termínech a přesvědčivou i pro nejnáročnější investory
 • být společností s dynamickým rozvojem, nezbytná opatření přijímat v co nejkratším časovém období

Stavby dle požadavku objednatele dodáváme jako komplexní dodávku; zpracování projektové dokumentace, zajišťování stavebního povolení, včetně technického dozoru a realizaci stavby .


Reálnost našich nabídek dotvrzujeme následovně

 • jsme stavební firma s dostatečnou kapacitou a technickým vybavením
 • za závazek vyplývající pro nás ze smlouvy ručíme veškerým majetkem společnosti, schopností jejího managementu a obchodním jménem
 • za dobu trvání společnosti jsme při realizaci staveb vždy splnili každý dohodnutý termín
 • ubezpečujeme Vás, že nám velice záleží na udržení dobré pověsti a solidnosti naší firmy, v tomto duchu vedeme veškerá jednání i realizaci akcí

Obrat společnosti ze stavební výroby

2003     270 mil. Kč
2002 250 mil. Kč
2001 180 mil. Kč

Profesní struktura zaměstnanců

Firma zaměstnává v jednotlivých střediscích více než 100 zaměstnanců v následujících funkčních a pracovních zařazeních:

Ředitel

 • autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby s vysokoškolským vzděláním

Vedoucí projekce inženýrských sítí

 • autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby s vysokoškolským vzděláním

Vedoucí projekce HSV

 • autorizovaná osoba v oboru pozemní stavitelství s vysokoškolským vzděláním

Další zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním

 • předseda představenstva
 • projektantky
 • stavbyvedoucí

Vedoucí jednotlivých závodů pro výstavbu inženýrských sítí působí zároveň ve funkcích stavbyvedoucího

 • 5 osob se středoškolským vzděláním

Zaměstnanci s úplným středním obdorným vzděláním

 • stavbyvedoucí a projektanti: 9 osob
 • ekonomky: 5 osob

Ostatní zaměstnanci pracují jako dělníci v následujících zařazeních

 • stavební dělník: 21 osob
 • strojník: 26 osob
 • řidič: 10 osob
 • zedníci a tesaři: 18 osob
O firmě
Úvod
O naší společnosti
Struktura společnosti
Struktura projekce
Filozofie společnosti
Kontakty
 O firmě    Referenční stavby    Technika a vybavení    Kontakty  

© 2005 - 2008 EMWAC Group s.r.o.