Úvodinfo@stavokakosice.cz
 O firmě    Referenční stavby    Technika a vybavení    Kontakty  
Sídlo firmy >>

Kamenolom Doubravice

Popis ložiska

Ložisko se nachází v severní části okresu Jičín. Báze lomu je v současnosti na 357 m.n.m. Celá oblast ložiska patří regionálně geologicky k podkrkonošskému permokarbonu, vlastní Zájmová oblast leží při jižní hranici oblasti Jizersko-úpského permokarbonu a je tvořena Sedimenty se žílou melafíru.

Dobývání surovin:
Těžba suroviny je prováděna clonovými odstřely, nadměrné kusy jsou následně rozpojeny hydraulickými kladivy.Těžba v lomu je prováděna ve třech – výhledově ve čtyřech etážích dle plánu využití ložiska.Těžební práce jsou prováděny v souladu s technologickým postupem. Material je z rozvalu nakládán pásovými rypadly a nákladními vozidly přepravován na technologickou linku.

Technologie úpravy kameniva:
Čelisťový drtič V7-2N – pásový dopravník – třídič SDT (síta 63/63 a 32/32) – zásobníky 3 ks

Skladování výrobků:
Výrobky jsou skladovány v ocelových zásobnících a na expedičních haldách dle tech.postupu s tříděním dle frakce a kvality.

Expedice:
Expedice je prováděna nákladními vozidly přímo ze zásobníků nebo pomocí kolového nakladače ze zemních skládek.

ceník

O firmě
Úvod
O naší společnosti
Struktura společnosti
Struktura projekce
Filozofie společnosti
Kontakty
 O firmě    Referenční stavby    Technika a vybavení    Kontakty  

© 2005 - 2008 EMWAC Group s.r.o.